Welkom op de website van VMMV B.V.

Dagelijks wordt op veel plaatsen op of langs de weg gewerkt, zoals aanleg van of onderhoud aan de weg, wegverhardingen, wegmeubilair, groenvoorzieningen, riolering, kunstwerken of bij incidenten.

Een optimale veiligheid voor het werken op of aan de weg vraagt om méér dan simpelweg het plaatsen van een maatregel.
VMMV B.V plaats de maatregelen altijd volgens de geldende regelgeving (CROW) en opdracht. We houden ook het gedrag van de weggebruiker en wegwerker in het achterhoofd waardoor er soms moet worden afgeweken van het vooropgestelde plan, maar altijd in overleg.
Door onze verkeerstechnische oplossingen blijft het veilig voor uw mensen en dragen we bij aan een veilige en vlotte verkeersdoorstroming.

Flexibele partner

Wij begrijpen als geen ander dat u effectief wilt werken. Dit houd soms ook in dat er last minute wijzigingen kunnen zijn in de planning.
Voor VMMV B.V is dat geen probleem. Wij plaatsen en verwijderen een afzetting snel en correct.
Onze mensen zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar en zijn gecertificeerd.